ข้อมูลห้อง

Co-Working Space อาคาร 1 ชั้น 6

ชื่อห้อง:
Co-Working Space อาคาร 1 ชั้น 6
ประเภท: Co-Working Space
ที่นั่ง: 6 รูปแบบที่นั่ง: Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 6
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: