ข้อมูลห้อง

ห้องประชุม 1412

ชื่อห้อง:
ห้องประชุม 1412
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 10 รูปแบบที่นั่ง: U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
หมายเลขห้อง: 1412
อุปกรณ์ภายในห้อง: Notebook Projector Microphone
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 4
เบอร์ภายในห้อง: 00 หมายเหตุ: