ข้อมูลห้อง

ห้องสตูดิโอ อาคาร 1 ชั้น 9

ชื่อห้อง:
ห้องสตูดิโอ อาคาร 1 ชั้น 9
ประเภท: ห้องสตูดิโอ
ที่นั่ง: 3 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 9
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: ก่อนทำการจองโปรดสอบความพร้อมของห้องก่อนที่งานเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 7305