ข้อมูลห้อง

ห้องเรียน/ห้องประชุม Online Smart Classroom อาคาร 7 ชั้น 5

ชื่อห้อง:
ห้องเรียน/ห้องประชุม Online Smart Classroom อาคาร 7 ชั้น 5
ประเภท: ห้องเรียน
ที่นั่ง: 10 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
หมายเลขห้อง: 7514
อุปกรณ์ภายในห้อง: Notebook Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคาร 7 ชั้น 5
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: