ข้อมูลห้อง

ห้องประชุม 1911

ชื่อห้อง:
ห้องประชุม 1911
ประเภท: ห้องเรียน
ที่นั่ง: 50 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 6,000 บาท

หมายเลขห้อง: 1911
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 9
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: