ข้อมูลห้อง

ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8)

ชื่อห้อง:
ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8)
ประเภท: ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8)
ที่นั่ง: 40 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 6,000 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 8
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: