ข้อมูลห้อง

ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน

ชื่อห้อง:
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 150 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 10,000 บาท
เต็มวัน 17,000 บาท
หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 5
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: