ข้อมูลห้อง

ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4

ชื่อห้อง:
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 100 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 10,000 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: