ข้อมูลห้อง

ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคาร 6 ชั้น 2

ชื่อห้อง:
ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคาร 6 ชั้น 2
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 150 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 15,000 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบิดา (อาคาร 6 ) ชั้น 2
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: ตรวจสอบห้องว่างที่งานบริหารการศึกษาก่อนจอง