ข้อมูลห้อง

โถงชั้น 1 อาคาร 1

ชื่อห้อง:
โถงชั้น 1 อาคาร 1
ประเภท: ลานเอนกประสงค์/ลานกิจกรรม
ที่นั่ง: 50 รูปแบบที่นั่ง: Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) 250 บาท/ตารางเมตร
เต็มวัน (8 ชั่วโมง) 400 บาท/ตารางเมตร
หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 1
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: