ข้อมูลห้อง

ห้องประชุม 1810

ชื่อห้อง:
ห้องประชุม 1810
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 17 รูปแบบที่นั่ง: U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 1,200 บาท
เต็มวัน 2,000 บาท
หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 8
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: